Lista najnowszych zmian w książkach

Info: Pozycje podświetlone na zielono oznaczają, że dzisiaj dokonywano zmian w danych książkach.

Zmiany z ostatnich 7 dni

Miravelle modyfikował: "To, czego o mnie nie wiesz"
edytował tytuł i podkategorię wczoraj (19 IX 2019, 18:28:47)
Miravelle modyfikował: "Nieujarzmiona przeszłość"
edytował tytuł i podkategorię 2 dni temu (19 IX 2019, 10:17:13)
Miravelle modyfikował: "Piankowe niebo"
edytował tytuł i podkategorię 2 dni temu (19 IX 2019, 10:08:28)
Zmian w książkach: 3

Lista najnowszych zmian autorów/pisarzy

Nowe cytaty do książek