Lista najnowszych zmian w książkach

Info: Pozycje podświetlone na zielono oznaczają, że dzisiaj dokonywano zmian w danych książkach.

Zmiany z ostatnich 7 dni

Miravelle modyfikował: "Zimne dni"
edytował tytuł i podkategorię 8 godzin temu (17 II 2020, 19:58:02)
Miravelle modyfikował: "Córki jeziora"
edytował tytuł i podkategorię 4 dni temu (14 II 2020, 10:42:40)
Miravelle modyfikował: "Moc apoliona"
edytował tytuł i podkategorię 4 dni temu (14 II 2020, 10:25:28)
Miravelle modyfikował: "Nieidealnie dopasowani"
edytował tytuł i podkategorię 6 dni temu (11 II 2020, 19:10:00)
Zmian w książkach: 4

Lista najnowszych zmian autorów/pisarzy

Nowe cytaty do książek