Lista najnowszych zmian w książkach

Lista najnowszych zmian autorów/pisarzy

Info: Pozycje podświetlone na zielono oznaczają, że dzisiaj dokonywano zmian na podstronie danego autora.

Zmiany z ostatnich 7 dni

Miravelle modyfikował: "Malwina Ferenz"
dodał zdjęcie 7 dni temu (14 XI 2019, 20:39:55)
Zmian autorów: 1

Nowe cytaty do książek