Lista najnowszych zmian w książkach

Info: Pozycje podświetlone na zielono oznaczają, że dzisiaj dokonywano zmian w danych książkach.

Zmiany z ostatnich 7 dni

Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 17 godzin temu (31 III 2020, 16:55:12)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 17 godzin temu (31 III 2020, 16:53:47)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:22:57)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:22:28)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:21:45)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:12:15)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:10:41)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:08:29)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:06:22)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:05:53)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 21 godzin temu (31 III 2020, 13:04:49)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 5 dni temu (27 III 2020, 14:55:07)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 5 dni temu (27 III 2020, 14:53:49)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 5 dni temu (27 III 2020, 06:35:44)
Serfer modyfikował: "Shogun: Powieść o Japonii"
dodał bohatera 5 dni temu (27 III 2020, 06:32:50)
Zmian w książkach: 15

Lista najnowszych zmian autorów/pisarzy

Nowe cytaty do książek