Lista najnowszych zmian w książkach

Info: Pozycje podświetlone na zielono oznaczają, że dzisiaj dokonywano zmian w danych książkach.

Zmiany z ostatnich 7 dni

AxxxA modyfikował: "Walhalla"
dodał cytat 4 dni temu (13 II 2020, 23:07:22)
AxxxA modyfikował: "Walhalla"
dodał cytat 4 dni temu (13 II 2020, 23:06:47)
Zmian w książkach: 2

Lista najnowszych zmian autorów/pisarzy

Nowe cytaty do książek