Lista najnowszych zmian w książkach

Info: Pozycje podświetlone na zielono oznaczają, że dzisiaj dokonywano zmian w danych książkach.

Zmiany z ostatnich 7 dni

Serfer modyfikował: "Zagadka Kuby Rozpruwacza"
dodał tag wczoraj (22 IX 2019, 00:30:56)
Serfer modyfikował: "Zagadka Kuby Rozpruwacza"
dodał tag wczoraj (22 IX 2019, 00:30:35)
Serfer modyfikował: "Konan Destylator"
dodał tag wczoraj (21 IX 2019, 23:31:34)
Serfer modyfikował: "Konan Destylator"
dodał tag wczoraj (21 IX 2019, 23:31:18)
Serfer modyfikował: "Homo bimbrownikus"
dodał tag wczoraj (21 IX 2019, 23:28:15)
Serfer modyfikował: "Wieszać każdy może"
dodał tag wczoraj (21 IX 2019, 23:26:35)
Serfer modyfikował: "Weźmisz czarno kure..."
dodał tag wczoraj (21 IX 2019, 23:23:02)
Serfer modyfikował: "Weźmisz czarno kure..."
dodał tag wczoraj (21 IX 2019, 23:22:53)
Zmian w książkach: 8

Lista najnowszych zmian autorów/pisarzy

Nowe cytaty do książek