Losowe książki dla Prawo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Piotr Borkowski, Wiesława Kuberska, Maria Leszczyńska, Małgorzata Stanek, Izabela Wawrzynkiewicz
Ocena: -
     Głosów: 0
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami. Część ogólna wraz z komentarzami
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami. Część ogólna wraz z komentarzami
Dariusz Kala, Andrzej Kiełtyka, Dariusz Kuberski, Robert Pelewicz, Agnieszka Pilch, Janusz Raglewski, Marek Siwek
Ocena: -
     Głosów: 0
Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce
Ocena: 3
     Głosów: 1
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wraz z komentarzami - wybrane zagadnienia
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wraz z komentarzami - wybrane zagadnienia
Hanna Bzdak, Sylwia Jastrzemska, Adrian Klank, Elżbieta Matyasik, Anna Młyniec, Izabela Żurek
Ocena: -
     Głosów: 0
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami Przestępstwa i inne formy naruszenia praw własności intelektualnej
Ocena: -
     Głosów: 0