Regulamin korzystania z serwisu

Webook.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

Osoba zakładająca konto w serwisie webook.pl nabywa prawa w pełni zarejestrowanego użytkownika oraz zgadza się z następującymi postanowieniami:

1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego adresu elektronicznego (email) przez webook.pl w celu założenia konta oraz do otrzymywania informacji o zmianach lub nowościach w portalu webook.pl. Użytkownik zgadza się także na otrzymywanie powiadomień systemowych np. O odpowiedziach na śledzone tematy z forum itp.

2. Użytkownik zobowiązuje się do etycznego korzystania z portalu, tzn. Nie będzie używał przekleństw, wyzwisk itp. Nie będzie dokonywał aktów wandalizmu.

3. W przypadku drastycznego zachowania użytkownika w komentarzach na forum (tzn. stosowanie przekleństw, prowokowanie kłótni, wyzywanie innych forumowiczów), administracja portalu może i ma prawo zawieszenia (zbanowania) konta takiej osoby.

4. a) W przypadku dokonywania aktów wandalizmu przez użytkownika w treściach informacji o książkach, autorach i materiałach powiązanych z książkami, konto użytkownika może zostać zablokowane. Zwłaszcza w przypadku celowego usuwania treści opisów książek, dodawanie nagminnie fałszywych informacji, publikowanie nieodpowiednich treści, przekleństw itp.

4. b) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści, które dodaje na portalu. Użytkownik dodając treści do portalu w postaci np. opisów książek, opisów autorów, okładek książek itd. odpowiada za poszanowanie praw autorskich. Dlatego kategorycznie zabronione jest kopiowanie treści chronionych prawem autorskim. Administrator ma prawo usunąć takie treści oraz ukarać użytkownika w formie blokady konta.
Za skutki działań użytkownika polegające na umieszczaniu treści w serwisie Webook.pl, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec portalu Webook.pl z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika treści łamiących prawo, użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Webook.pl lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

5. W przypadku gdy użytkownik dodaje nieodpowiednie treści o książkach inni użytkownicy mogą zaminusować taką osobę, czego skutkiem jest zablokowanie możliwości edycji informacji o książkach. [więcej informacji]

6. Użytkownik zakładając konto zgadza się, iż w przypadku, gdy będzie chciał je usunąć administracja może tylko zablokować dostęp do konta oraz do strony profilu konta. Natomiast pozostałe informacje, takie jak treści dodawane przez użytkownika nie zostaną usunięte ze względu na to, że naruszyłoby to strukturę bazy i logikę treści z którymi styczność miał użytkownik w czasie korzystania z serwisu webook.pl.

7. Użytkownik zgadza się z postanowieniami Polityki Prywatności.

8. Użytkownik zapoznał się z FAQ.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości użytkownik może skontaktować się z administratorem portalu webook.pl w celu wyjaśnienia danej sytuacji.

10. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów, postów oraz możliwość zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny.

Regulamin - po co?

Celem regulaminu jest zapewnienie przyjaznych stosunków panujących w serwisie. Stosunków zarówno pomiędzy użytkownikami jak i administratorami. Regulamin normuje pewne prawa i obowiązki. W regulaminie są zawarte informację na temat zasad korzystania z serwisu oraz stanowisk zajmowanych przez administratorów w przypadku nieetycznych zachowań lub aktów wandalizmu popełnianych przez użytkowników.