[pobierz wtyczkę wyszukiwarki]

Wyniki wyszukiwania

Szukam:

Odnalezione książki

Jak uczyć, żeby nauczyć – kompendium wiedzy dla nauczycieli
Mirosława Cybula

Nauczyciel jest wzorem w kształceniu i doskonaleniu kompetencji swoich uczniów. W toku nauki szkolnej to on angażuje wychowanków w rozwiązywanie wielu różnorodnych zadań, umożliwiając im w ten sposób samodzielne odkrywanie świata, zdobywanie wiedzy i nabywanie przydatnych umiejętności. Jak tworzyć t...

Ocena czytelników: - (oddanych głosów: 0)
Przyjaciel do Łóżka
Adam Grodzki

Pikantny, zdumiewający, nieco niemoralny romans. Powieść obyczajowa, erotyczna i psychologiczna dla ludzi otwartych i myślących. Mowa w niej o stopniowym dojrzewaniu głównej bohaterki do miłości oraz oszałamiającego rozkwitu pełni jej kobiecości. Pojawia się również problematyka tolerancji i akcepta...

Ocena czytelników: - (oddanych głosów: 0)
Transformacja doświadczeń życiowych uczestników mediacji
Agnieszka Dragon

W odpowiedzi na poszukiwanie innych, skuteczniejszych środków karnych w polskim prawie karnym pojawiła się – wraz z kodyfikacjami karnymi z 1997 r., które zaczęły obowiązywać od 1 września 1998 r. – możliwość zastosowania mediacji. Mediacja sprzyja wyrównaniu wyrządzonych krzywd i naprawieniu popełn...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 1)
Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości
red. Marlena Kilian, Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Celem monografii "Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości" jest ukazanie różnych pól problemowych, które mieszczą się w interdyscyplinarnym obszarze łączącym zagadnienie starości i niepełnosprawności, w odniesieniu do stanu badań, dobrych praktyk, współczesnych narzędzi, technik i strategii ed...

Ocena czytelników: - (oddanych głosów: 0)
Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W stronę twórczej resocjalizacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu
red. Anna Kieszkowska, Wiesław Ambrozik, Krzysztof Sawicki

Z wprowadzenia: "Jubileusz Profesora Marka Konopczyńskiego jest okazją do zaprezentowania jego dorobku i idei naukowej, której problematyka mieści się w obszarze nauk społecznych i jest niezwykle przydatna do wspomagania rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia, przede wszystkim zaś dla osób z...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 1)
Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym
Weronika Juroszek

"Rodzina odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jako ważne więc jawią się badania, które dotyczą tej tematyki. Książka dr Weroniki Juroszek wpisuje się w ten nurt. Poruszone zostało w niej zagadnienie zależności między relacją z rodzicem a funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka w życ...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne
Bożena Majerek

"Książka Bożeny Majerek konstruktywnie wpisuje się w obecne [...] dyskusje na temat przemian kultury współczesnej i związanych z nimi rekonstrukcji tożsamości człowieka. [...] To publikacja stojąca na bardzo wysokim poziomie merytorycznym – i to zarówno w kontekście […] założeń teoretycznych i metod...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 2)
Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Sławomir Olszewski

Tytuł niniejszej pracy: "Usłyszeć polifonię. Tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną" – odwołuje się do pojęcia „polifonia”. Autor pragnie w ten sposób zasugerować możliwość przeniesienia znaczeń, które gromadzi wokół siebie ten termin w ob...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Dydaktyka. Podręcznik akademicki
Czesław Kupisiewicz

Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca na klasykę, tradycję, na tę wiedzę, któr...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka (wyd. VIII)
Małgorzata Miksza

Polecamy nowe, VIII już wydanie publikacji Pani Małgorzaty Mikszy pt. "Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka". Książka ta ma przede wszystkim na celu wyjaśnienie czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Pomimo, ze w pracach Autorki często pojawiał się ter...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 1)
Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli
Franciszek Bereźnicki

"Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli" stanowi zmienione i rozszerzone wydanie "Zarysu dydaktyki szkolnej" (F. Bereźnicki). Zmianie poddano tytuł oraz samą treść, poszerzając ją o wybrane i poprawione zagadnienia zawarte w publikacji "Podstawy kształcenia ogólnego" (F. Bereźnicki). W nin...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 1)
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi
Mariola Jąder

Dzisiaj szczególnie trudno nauczycielowi jest zmotywować ucznia do pracy, trudno jest wzbudzić jego zainteresowanie. Świat dziś oferuje młodemu człowiekowi wiele atrakcji. Może on poznawać rzeczywistość za pośrednictwem licznych mediów, już choćby książki czy zabawki są zupełnie inne niż jeszcze prz...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę
Joanna Gładyszewska-Cylulko

Ostatnimi czasy zauważyć można niewątpliwe wzrost zainteresowania problematyką arteterapii. Nie brak jej entuzjastów wśród pedagogów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się diagnozą, terapią i profilaktyką zaburzeń. Liczne doświadczenia kliniczne przemawiają za potrzebą jej stosowania, je...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Zabawy integracyjne i nie tylko
Dorota Niewola

Pracując z dziećmi wielokrotnie miałam okazję obserwować, jak zabawa potrafi je rozweselić. Ale poprawa nastroju i wprowadzenie szczególnej atmosfery to tylko jedna z jej zalet. Dobrze dobrana i przeprowadzona zabawa daje szansę każdemu dziecku na uczestnictwo we wspólnym działaniu. Kształtuje więzi...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 1)
Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny
Karina Szafrańska

W zmiennej i różnorodnej rzeczywistości społeczno-kulturowej każdy człowiek staje przed koniecznością samodzielnego i nieustającego budowania własnej biografii, planowania przyszłości, wyznaczania celów i planów życiowych. W okresie adolescencji, będąc u progu dorosłości, młodzież podejmuje ważne de...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 1)
Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności
Iwona Chrzanowska

Z recenzji wydawniczej: "Monografia Iwony Chrzanowskiej to praca jakiej w ostatnim dziesięcioleciu nie opublikowano. To gigantyczne zadanie twórcze z szeregiem subdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych wątków. Warto zwrócić uwagę, że książka ma aspiracje „wyjścia” poza tradycyjny podręcznik. Między...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka
Grzegorz Godawa

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia niektórych doświadczeń codziennego życia rodzin nieuleczalnie chorych dzieci objętych opieką hospicyjną. Książka ma charakter empiryczny i zawiera analizę danych uzyskanych i opracowanych zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej. Uczestnikami badań b...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 1)
Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji. Konteksty interdyscyplinarne
red. Danuta Krzysztofiak, Jolanta Spętana, Przemysław Frąckowiak

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, dla których kategoria wsparcia staje się kluczowym wymiarem lokowania zróżnicowanych tematycznie i odmiennie prezentowanych refleksji badawczych, umożliwiając tym samym uchwycenie komplementarności i kontekstualności kategorii badawczej, jaką stanowi...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Barbara Adamiak, Jolanta Boryszewska, Natalia Malenko

Z recenzji wydawniczej: "Publikacja jest wartościowym i potrzebnym na rynku edukacyjnym kompendium interdyscyplinarnej wiedzy ujmującej złożoność kwestii składających się na wspieranie psychologiczno-pedagogiczne dziecka i jego rodziny. […] Zaprezentowano w niej wyniki badań o różnorodnej orientacji...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Język skacze, buzia dmucha. Ćwiczenia logopedyczne dla malucha
Aleksandra Sadowska-Krajewska

Sprawność aparatu oddechowego i aparatu artykulacyjnego ma ogromny wpływ na prawidłową mowę dzieci. Ćwiczenia doskonalące i rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych oraz kształtujące prawidłowy tor oddechowy stanowią podstawową część terapii logopedycznej. Pozwalają na świadome kierowanie rucha...

Ocena czytelników: 5.5 (oddanych głosów: 1)
1 2 3 4 5  >
Znaleziono książek: 100