[dodaj cytat]

Cytaty z Pan Tadeusz

"Niech słowo 'kocham' jeszcze raz z ust twych usłyszę,
Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę;"
Dodał: Ania Dodano: 20 III 2009 (ponad 12 lat temu)
+43 -1


"Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany."
Dodał: ticket Dodano: 14 II 2009 (ponad 12 lat temu)
+42 0


"Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza."
Dodał: ticket Dodano: 14 II 2009 (ponad 12 lat temu)
+29 -1


"I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem"
Dodał: biedroneczka Dodano: 10 IX 2009 (ponad 11 lat temu)
+20 0


"I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki
Mają od starych więcej książkowej nauki;
Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+18 0


"Ach! ach! Majorze, dzisiaj żyjem, jutro gnijem,
To tylko nasze, co dziś zjemy i wypijem!"
Dodał: ticket Dodano: 14 II 2009 (ponad 12 lat temu)
+18 -1


"Jak łatwo może człowiek popsuć szczęście drugim,
w jednej chwili,
a życiem nie naprawi długim !"
Dodał: madziach05 Dodano: 03 IV 2010 (ponad 11 lat temu)
+16 0


"Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny..."
Dodał: Ania Dodano: 20 III 2009 (ponad 12 lat temu)
+16 -1


"„Tak, tak, mój Protazeńku”, rzekł klucznik Gerwazy.
„Tak, tak, mój Gerwazeńku!”, rzekł woźny Protazy."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+14 0


"Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+14 0


"Tak zwycięzców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci."
Dodał: irkaaa Dodano: 02 VII 2010 (ponad 10 lat temu)
+14 0


"Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
w uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni."
Dodał: ticket Dodano: 14 II 2009 (ponad 12 lat temu)
+14 -1


"(...) Niewdzięczny !
Szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz,
Szukałeś rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz,
Jakby w słowach, we wzroku mym była trucizna !
Dobrze mi tak, wiedziałam, kto jesteś! – mężczyzna !"
Dodał: madziach05 Dodano: 18 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+13 0


"Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,
że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+13 0


"O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie
Złożona – nie ma sił mówić o tobie!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+13 0


"Jeśli dziś ślubem pary nie możem uwieńczyć,
Toćby ich, panie bracie, przynajmniej zaręczyć
Przed odjazdem; bo serce młode i podróżne,
Wiesz dobrze, jako miewa tentacyje różne;
A wszakże kiedy okiem rzuci na pierścionek
I przypomni młodzieniec, że już jest małżonek,
Zaraz w nim obcych pokus ostyga gorączka.
Wierzaj mi, wielką siłę ma ślubna obrączka."
Dodał: madziach05 Dodano: 19 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+12 0


"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+12 -1


"Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+11 0


"Nigdy we dwóch nie strzelać do jednej źwierzyny."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+11 0


"Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli
I znowu dom zamieszkać na ojczystej roli."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+11 0


"Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+11 0


"W najweselszym zebraniu niech się kilku gniewa,
Zaraz się ich ponurość na resztę rozlewa."
Dodał: madziach05 Dodano: 18 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+10 0


"Tu przerwał, lecz róg trzymał, wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+10 0


"Poloneza czas zacząć."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+10 0


"Było cymbalistów wielu,
Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+10 0


"Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi,
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+10 0


"Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa,
W której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa
Krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań,
Wykrzykników i westchnień, i nowych powitań."
Dodał: madziach05 Dodano: 05 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+10 0


"Znam ja te wszystkie głupstwa; kiedy dzieci para
Kocha się; to tam u nich nieszczęść co niemiara;
To cieszą się, to znowu trapią się i smucą;
To znowu Bóg wie o co do zębów się skłócą;
To stojąc w kątkach jakby mruki, nie gadają
Do siebie, czasem nawet w pole uciekają."
Dodał: madziach05 Dodano: 18 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+9 0


"Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+9 0


"I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+9 0


"Domeyki i Doweyki wszystkie sprzeciwieństwa
Pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+9 0


"Jestem człowiek, sam własnych kaprysów się boję (...)"
Dodał: madziach05 Dodano: 19 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+8 0


"Raz ostatni dotknąwszy przyjaciela skroni,
Częstokroć najzimniejsze oko łzę uroni !"
Dodał: madziach05 Dodano: 19 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+8 0


"Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział,
Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+8 0


"Była to maskarada, zapustna swawola,
Po której miał przyjść wkrótce wielki post – niewola!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+8 0


"Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie"
Dodał: biedroneczka Dodano: 10 IX 2009 (ponad 11 lat temu)
+8 0


"Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny;
Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+7 0


"Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+7 0


"Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+7 0


"Słowo - wiatr, w sporach słownych nigdy nie masz końca..."
Dodał: madziach05 Dodano: 03 IV 2010 (ponad 11 lat temu)
+7 0


"Czuł się rzeźwym jak ptaszek,
Z lekkością oddychał,
Czuł się szczęśliwym,
Sam się do siebie uśmiechał :
Myśląc o wszystkiem co mu wczora się zdarzyło,
Rumienił się i wzdychał i serce mu biło."
Dodał: madziach05 Dodano: 03 IV 2010 (ponad 11 lat temu)
+4 0


"A przed ucztą potrzeba dom oczyścić ze śmieci;
Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+2 0


"Odmieniać smak i serce - lecz któż sercem władnie?
Darmo chce brak miłości zastąpić sumieniem,
Chłód duszy ogrzać znowu jej wzroku płomieniem:
Już ten wzrok, jako księżyc światły, a bez ciepła,
Błyskał po wierzchu duszy, która do dna krzepła..."
Dodał: patrycja175 Dodano: 30 XII 2010 (ponad 10 lat temu)
+2 0


"Zaiste ! nic tak uczuć w sercu nie rozpala,
Jako kiedy się serce od serca oddala.
Czas jest to wiatr, on tylko małą święcę zdmuchnie,
Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie."
Dodał: madziach05 Dodano: 03 IV 2010 (ponad 11 lat temu)
+2 0


"Wiedz, Zosiu, że kto rośnie na widoku ludzi,
Choć piękny, choć rozumny, efektów nie wzbudzi (...)"
Dodał: madziach05 Dodano: 18 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"O polska krwi!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny,
Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Hajże na Soplicę!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta,
Bo młodzieńcowi młodą jest każda kobieta,
Chłopcowi każda piękność zda się rówiennicą,
A niewinnemu każda kochanka dziewicą."
Dodał: madziach05 Dodano: 05 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Imię zdrajcy przylgnęło do mnie jak dżuma."
Dodał: odzawsze Dodano: 22 I 2011 (ponad 10 lat temu)
+1 0


"Chart bez ogona jest jak szlachcic bez urzędu..."
Dodał: irkaaa Dodano: 02 VII 2010 (ponad 10 lat temu)
+1 0


"Moja nimfa tajemna pono gęsi pasie!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Kropić, kropić i kwita!"
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Jacyś Francuzi wymowni
Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykoryi kwiaty,
Wabiące dłoń miękkimi, lekkimi bławaty.
Chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie, i podmuchem
Cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem,
A w ręku widzi tylko badacz zbyt ciekawy,
Nagą łodygę szarozielonej trawy."
Dodał: madziach05 Dodano: 03 IV 2010 (ponad 11 lat temu)
0 0


"Woźny pas mu odwiązał, pas słucki, pas lity,
Przy którym świecą gęste kutasy jak kity."
Dodał: Serfer Dodano: 13 XII 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 -3


"Pomyśl o zemście, to wnet szatan broń podsunie."
Dodał: madziach05 Dodano: 01 I 2012 (ponad 9 lat temu)
0 -2


Informacje

Cytaty są wyświetlane od tych, które mają najwięcej plusów.

Aby dodać cytat do ulubionych wstarczy kliknąć na znajdujące się obok niego serduszko.