[pobierz wtyczkę wyszukiwarki]

Wyniki wyszukiwania

Szukam:

Odnalezione książki

Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału
Mariusz Kraska

Książka ta jest próbą spojrzenia na niezwykły fenomen popularności powieści kryminalnej. Jej autor odchodzi jednak od tradycyjnych strukturalnych analiz i podziałów tego typu prozy. Wychodząc z założenia, że w literaturze popularnej prawdziwym „sensem” dzieła jest przede wszystkim efekt jego oddział...

Ocena czytelników: - (oddanych głosów: 0)
Po wieży Babel
George Steiner

Dlaczego homo sapiens, gatunek pod każdym względem jednorodny genetycznie i fizjologicznie, poddany identycznym biologiczno-środowiskowym ograniczeniom i o zbliżonych ewolucyjnie możliwościach, posługuje się tysiącami wzajemnie niezrozumiałych języków? To pytanie było punktem wyjścia do napisania te...

Ocena czytelników: - (oddanych głosów: 0)
Mity przekładoznawstwa
Krzysztof Lipiński

W swej fascynującej książce Mity przekładoznawstwa prof. Krzysztof Lipiński poddaje krytycznej ocenie wiele twierdzeń ogólnie uznawanych za prawdziwe, które po głębokiej analizie okazują się mitami. Na przykład, mówiąc o wierności tłumaczenia, powinniśmy zastanowić się, wobec czego ma być ono wierne...

Ocena czytelników: - (oddanych głosów: 0)
Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu
Krzysztof Hejwowski

Książka o teorii i praktyce przekładu. Czy tłumaczenie może dorównać oryginałowi? Czy tłumaczyć może każdy, kto zna język obcy? Czy tłumaczenie musi być dosłowne? Czy tłumaczenie jest w ogóle możliwe? W proponowanej czytelnikowi książce autor próbuje odpowiedzieć na te i wiele innych pytań. Tłumacze...

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Współczesne tendencje przekładoznawcze
Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz

Książka jest przeznaczona dla studentów neofilologii, pragnących poszerzyć swoją wiedzę o teorii przekładu. Pozycja zawiera informacje o najważniejszych kierunkach badań translatologicznych oraz opisuje proces przekładu.

Ocena czytelników: 5 (oddanych głosów: 1)
Synowie Kaina, córy Lilith... Rzecz o wampirach w fantasy
Paweł Ciećwierz

Synowie Kaina, córy Lilith... to analiza mitu wampira w kulturze popularnej i próba estetycznego dowartościowania literatury fantastycznej. Wampir traktowany jest tu jako metafora człowieka ponowoczesnego w świecie bez Boga i moralnych aksjomatów. Jego bunt wobec Stwórcy jest więc wyrazem rozczarowa...

Ocena czytelników: 4 (oddanych głosów: 1)
Poetyka - wstęp do teorii dzieła literackiego
Adam Kulawik

Książka zawiera logiczny i kompletny wykład z zakresu czterech dyscyplin wchodzących w skład poetyki: stylistyki, nauki o wierszu, kompozycji dzieła literackiego oraz geneologii, czyli nauki o rodzajach i gatunkach literackich. Jest to podręcznik przeznaczony dla studentów polonistyki i filologii ob...

Ocena czytelników: 4.5 (oddanych głosów: 2)
Znaleziono książek: 7