Kup książkę [edytuj książkę]

Dziewczyna pląsająca w jednym pantofelku

"Dziew­czy­na plą­sa­ją­ca w jed­nym pan­to­fel­ku” to zbiór opo­wia­dań psy­cho­lo­gicz­nych, które liczą od 2 stron po ok. 80. Przed­ostat­nie z nich to już mi­ni­po­wieść do­ty­ka­ją­ca pro­ble­mu sa­mot­no­ści.

Są to opo­wie­ści o drob­nych, ludz­kich prze­ży­ciach: ra­do­ściach, smut­kach, lę­kach i pu­łap­kach czy­ha­ją­cych w co­dzien­no­ści; o tru­dach życia mię­dzy ludź­mi, zma­ga­niu się z wła­sny­mi sła­bo­ścia­mi i opi­nią in­nych, ale też o mi­ło­ści i ra­do­ści życia. To nie­sa­mo­wi­cie mądre, ży­cio­we hi­sto­rie, które czyta się jed­nym tchem. Każdy z nas może w nich od­na­leźć cząst­kę sie­bie, za­my­ślić się, po­rów­nać, wy­cią­gnąć wnio­ski.

Więk­szość opo­wia­dań pu­bli­ko­wa­na była w cza­so­pi­smach pa­pie­ro­wych m.​in.: Zwier­cia­dło, Mi­go­ta­nia, Ty­giel oraz in­ter­ne­to­wych: Pi­sa­rze.pl, Cegła, PKP­zin, NWL itd., z któ­ry­mi Kry­sty­na Ha­brat współ­pra­co­wa­ła czy nadal współ­pra­cu­je.

[edytuj opis]

Przeczytaj książkę

Czytelnicy tej książki polecają

Niestety zbyt mało osób przeczytało tę książkę, aby móc polecić Ci inne publikacje.
[dodaj cytat]

Popularne cytaty

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego cytatu.
[dodaj temat]

Dyskusje o książce

Do tej książki nie założono jeszcze ani jednego tematu dyskusji.
[dodaj komentarz]

Komentarze czytelników

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego komentarza.

Komentarze użytkowników Facebooka

[edytuj informacje]O książce

Wydawnictwo: -
Rok wydania: -
ISBN: -
Ocena: -
Liczba głosów: -
Oceń tę książkę:

Kto dodał książkę do bazy?

Dodał: Sanai
30 I 2019 (rok temu)

[edytuj tagi]Tagi

Tej książki jeszcze nie otagowano, zrób to!

Czytelnicy

Pokaż osoby, które tę książkę:

Przeczytały Planują przeczytać
Lubią Teraz czytają