Kup książkę [edytuj książkę]

Prosumption – ein neues Konzept. Zwischen Markt und Ökologie.

Prosumption – ein neues Konzept. Zwischen Markt und Ökologie.

Einleitung zur Thematik (Deutsch)
Die Prosumption bildet eine ökologische Alternative für den Massenkonsum, den übermäßigen Konsum, der sowohl die Umweltverschmutzung generiert, als auch eine Ursache für den übermäßigen Verbrauch von natürlichen Ressourcen auf unserem Planet ist. Während des DBU Forschungsprojekts (Polen und Deutschland) habe ich mich in meiner Arbeit auf der Suche nach der Erläuterung konzentriert, warum das Verhalten des deutschen Prosumenten in Europa so besonders ökologisch ist. In dieser Publikation möchte Ich die Methoden entdecken, mit denen man einen Einfluss auf den polnischen Prosumenten ausüben kann, so dass sein Verhalten mehr ökologisch wird. Zu diesem Zweck studierte ich die deutsche und internationale Literatur zu dieser Thematik, machte ich Beobachtungen, Interviews mit den deutschen Prosumenten und Konsumenten, mit den Vertretern aus der deutschen wissenschaftlichen Umgebung und der Unternehmen. Indem ich dagegen die quantitativen Studien in Form von Umfragen machte, und sie mit den auf dieselbe Art und Weise gesammelten Daten aus Polen verglich, konnte ich nicht nur eine Reihe von Ursachen für die Entstehung der ökologisch begründeten Prosumption feststellen, was individuelle und soziale Vorteile im Rahmen dieses Prozesses bringt, sondern auch einen gemeinsamen Nenner für Prosumenten und Produzenten finden, so dass die ökologische Prosumption sowohl die Quelle der Befriedigung von Prosumentenbedürfnissen, als auch der ökonomischen Vorteile für den Hersteller ist. Ich hatte auch die Möglichkeit, einen Teil von meinen auf diese Weise erzielten Ergebnissen in Form von wissenschaftlichen Artikeln und Präsentationen an den polnischen wissenschaftlichen Konferenzen darstellen. Von Belang ist auch, sowohl den polnischen, als auch den deutschen Konsumenten im Hinblick auf die ökologischen und sozialen Motive anzuregen, dass sie sich die Vorteile bewusst machen, welche man durch den Eintritt in den Prosumptionsprozess mehrmalig erzielen kann, und welche die Vorteile aus dem Konsum selbst übersteigen.

POLSKI

Prosumpcja stanowi ekologiczną alternatywę masowej konsumpcji, nadmiernej konsumpcji, która zarówno generuje zanieczyszczenie środowiska jak i jest przyczyną nadmiernego zużycia zasobów naturalnych naszej planety. W trakcie odbywania badań finansowanych przez DBU, w mojej pracy skupiłem się na poszukiwaniu wyjaśnienia, dlaczego zachowanie niemieckiego prosumenta jest zachowaniem wyjątkowo ekologicznym w skali europejskiej oraz na poszukiwaniu sposobów, dzięki którym można wywrzeć wpływ na polskiego prosumenta, tak by jego zachowanie było bardziej ekologicznym. W tym celu studiowałem niemiecką oraz międzynarodową literaturę z zakresu tej tematyki, prowadziłem obserwacje, wywiady z niemieckimi prosumentami oraz konsumentami, przedstawicielami niemieckiego środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw. Prowadząc zaś badania ilościowe w postaci ankiet oraz porównując je z danymi zdobytymi w ten sam sposób w Polsce byłem w stanie nie tylko ustalić szereg przyczyn zaistnienia motywowanej ekologicznymi pobudkami prosumpcji, które można ująć w ramy zarówno korzyści indywidualnych oraz społecznych powstałych w tym procesie, ale także odnaleźć wspólny mianownik dla prosumetow i producentów, tak by ekologiczna prosumpcja stanowiła zarówno źródło zaspokojenia potrzeb prosumenta jak i korzyści ekonomicznych dla producenta. Miałem możliwość także zaprezentowania części uzyskanych w ten sposób wyników w postaci artykułów naukowych oraz prezentacji na polskich konferencjach naukowych. Ważnym jest również to by ze względów ekologicznych oraz społecznych zachęcić zarówno polskiego jak i niemieckiego konsumenta do tego by uświadomił sobie, iż korzyści jakie może uzyskać poprzez przystąpienie do procesu prosumpcji wielokrotnie przewyższają korzyści płynące z samej konsumpcji. Na pytanie w jaki sposób tego skutecznie dokonać, chciałbym odpowiedzieć, uszczegóławiając dotychczas prowadzone badania oraz porównując ekologiczną prosumpcję z pasywną konsumpcją w obszarze trzech dotykowych wymiarów płaszczyzn jakimi są: poziom zaufania społecznego, poziom szczęśliwości zadowolenia z życia jak również poziom przywiązania do produktu jako do własności tylko i wyłącznie prywatnej.

[edytuj opis]

Przeczytaj książkę

Czytelnicy tej książki polecają

Niestety zbyt mało osób przeczytało tę książkę, aby móc polecić Ci inne publikacje.
[dodaj cytat]

Popularne cytaty

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego cytatu.
[dodaj temat]

Dyskusje o książce

Do tej książki nie założono jeszcze ani jednego tematu dyskusji.
[dodaj komentarz]

Komentarze czytelników

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego komentarza.

Komentarze użytkowników Facebooka

[edytuj informacje]O książce

Wydawnictwo: -
Rok wydania: -
ISBN: -
Ocena: 6
Liczba głosów: 1
Oceń tę książkę:

Kto dodał książkę do bazy?

Dodał: iqlore
01 III 2016 (ponad 5 lat temu)

[edytuj tagi]Tagi

Możesz dodawać nowe lub edytować istniejące tagi opisujące książkę. Pamiętaj tylko, że tagi powinny być pisane małymi literami oraz być dodawane pojedynczo:

Czytelnicy

Pokaż osoby, które tę książkę:

Przeczytały Planują przeczytać
Lubią Teraz czytają