Kup książkę [edytuj książkę]

Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem

Prezentowana tu monografia stanowi głos w dyskusji na temat charakteru współczesnych społeczeństw (głównie rozwiniętych), w których coraz większe znaczenie mają układy sieciowe (w dużej mierze utożsamiane z technologiami teleinformatycznymi). Jest to głos zróżnicowany, gdyż każda próba ewaluacji wciąż powstającego i przekształcającego się fenomenu społeczeństwa sieciowego musi mieć naturę dialektyczną, a zatem dynamiczną. Próba zastosowania dobrze ukonstytuowanych narzędzi analizy do badania tytułowego zjawiska często spala na panewce, dając tym samym do zrozumienia, iż ta „nowa”, „wciąż tworząca się” rzeczywistość wymaga nie tylko innych kategorii analitycznych, ale także zupełnie odmiennych strategii teoretyczno-metodologicznych. Tworzenie się nowego paradygmatu sieciowego w obrebie m.in. nauk humanistycznych zdaje się być faktem nie podlegającym dyskusji, co nie oznacza, że nie towarzyszą mu spory o rozmaitym charakterze i stopniu ogólności.
Zebrane w tym tomie rozdziały, stanowiące pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej , oddają klimat owej rozmaitości w pełnej krasie. Po pierwsze, już na poziomie konceptualizacji generalnego pytania o (wyłaniającą się) naturę społeczeństwa sieciowego, czyli de facto o kwestię wolności/zniewolenia jedostek zanurzonych w wielopoziomowe i płynne układy relacji, uzyskujemy heterogeniczne odpowiedzi co do meritum zagadneinia. Jest to tym istotniejsze, iż generalnym zamierzeniem organizatorów konferencji i redaktorów przedkładanej monografii była eksplikacja negatywnych aspektów społeczeństwa sieciowego. Nie chodziło o „narzucenie” autorom jednej narracji w kontekście analizy tytułowego społeczeństwa, lecz raczej była to próba zaproponowania szerszej dyskusji i wymiany poglądów na temat pejoratywnych konotacji technologii sieciowych (na przekór dominującym opracowaniom podkreślającym głównie pozytywne strony struktur sieciowych). Po drugie, zakres tematyczny poszczególnych części rozciąga się od kwestii czysto filozoficznych (wolność, szczęście), przez problemy generalnie utożsamiane z sieciami technologiczno-informatycznymi (portale, serwisy i media społecznościowe), po szczegółowe zagadnienia dotyczące analizy kompetencji metapiśmiennych czy zapośredniczającego charakteru interfejsów. Po trzecie wreszcie, autorzy owych czternastu rozdziałów prezentują różnorodne ośrodki naukowe , które preferują badanie jednego fenomenu struktur sieciowych z wykorzystaniem rozlicznych podejść teoretycznych, wykorzystujących odmienne metody i techniki badawcze, co w sposób niebudzący wątpliwości wzbogaca dyskurs na temat społeczeństwa sieciowego w jego najszerszej postaci.
Samo pojęcie „sieci” jest konceptualizowane w przedkładanej tu monografii w sposób bardzo różnorodny; część autorów podkreśla społeczny charakter sieci (tzw. antroposfera), inni – biologiczny (tzw. biosfera), a jeszcze inni – techniczny (tzw. technosfera) (Bendyk 2004: 36-37). Ta wieloparadygmatyczność ujęć samej kategorii „sieciowości” sprawia, iż każdy rozdział stanowi oddzielny byt, który ma zadanie eksplorację wybranego wycinka rzeczywistości społecznej w sposób najlepszy z możliwych.
Mariusz Baranowski

[edytuj opis]

Przeczytaj książkę

Czytelnicy tej książki polecają

Niestety zbyt mało osób przeczytało tę książkę, aby móc polecić Ci inne publikacje.
[dodaj cytat]

Popularne cytaty

"Nie chodzi o to, żeby fałszować obraz sieciowych struktur prezentując go wyłącznie w negatywnym świetle, gdyż byłaby to zwykła nierzetelność badawcza. Idzie raczej o unaocznienie, rozumiane jako „uczynienie widzialnymi” tych obszarów sieciowej architektoniki, które ze swej natury są niewidzialne i takie muszą pozostać, ponieważ leży to w ich funkcjonalnej logice . Dodatkowo logika ta jest wzmacniana „naturalnymi” tendencjami, które sprawiają, iż my, tj. mieszkańcy społeczeństwa sieciowego na różnych jego poziomach, coraz mniej wiemy o sposobie funkcjonowania „narzędzi” w szerokim tego słowa znaczeniu, od których uzależniamy w coraz większym zakresie naszą egzystencję („wolny” – sic! – wybór jednostek) i od których nasza egzystencja jest uzależniana (funkcjonowanie agencji rządowych, firm komercyjnych itp.)."
Dodał: niebo2 Dodano: 19 X 2012 (ponad 7 lat temu)
0 0


"Próba wyartykułowania negatywnych aspektów społeczeństwa sieciowego wymaga nade wszystko w miarę precyzyjnego – co zakrawa na banał – ujęcia samego analizowanego zjawiska. Trzeba wiedzieć także, że np. relacja między społeczeństwem informacyjnym a społeczeństwem sieciowym nie jest oczywista, chociaż wielu badaczy zjawisk społecznych zakłada implicite ich tożsamość (synonimiczność). Gdyby przyjąć taką wykładnię, okazałoby się, iż – nazwijmy to – „sieciowość” społeczeństwa informacyjnego jawi się raczej jako zwykły pleonazm, a nie próba naukowej analizy zagadnienia. Dlatego cały wysiłek niniejszego opracowania skupi się na w miarę precyzyjnej charakterystyce fenomenu społeczeństwa informacyjnego, by następnie zestawiając go z tworem sieciowym ukazać ich wzajemne powiązania, a także – w ostatecznym rozrachunku – uwypuklić negatywne aspekty ostatniego. Natura owych powiązań może okazać się na tyle heurystycznie płodna, aby dać asumpt do bardziej szczegółowych opracowań problematyki sieciowych struktur, jak również do rozwiązania pewnych dylematów nauk społecznych wobec nowych zjawisk „wieku informacji”."
Dodał: niebo2 Dodano: 19 X 2012 (ponad 7 lat temu)
0 0


[dodaj temat]

Dyskusje o książce

Do tej książki nie założono jeszcze ani jednego tematu dyskusji.
[dodaj komentarz]

Komentarze czytelników

Do tej książki nie dodano jeszcze ani jednego komentarza.

Komentarze użytkowników Facebooka

[edytuj informacje]O książce

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe WSNHiD
Rok wydania: 2012
ISBN: 978 83 87653 84 2
Ocena: -
Liczba głosów: -
Oceń tę książkę:

Kto dodał książkę do bazy?

Dodał: niebo2
19 X 2012 (ponad 7 lat temu)

[edytuj tagi]Tagi

Możesz dodawać nowe lub edytować istniejące tagi opisujące książkę. Pamiętaj tylko, że tagi powinny być pisane małymi literami oraz być dodawane pojedynczo:

Czytelnicy

Pokaż osoby, które tę książkę:

Przeczytały Planują przeczytać
Lubią Teraz czytają