[dodaj cytat]

Cytaty z Makbet

"Jeśli to, co się ma stać, stać się musi,
Niechby przynajmniej stało się niezwłocznie."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+18 0


"Chciałbyś grać uczciwie, a jednak wygrać nieuczciwą grę."
Dodał: lukrecjjja Dodano: 19 IV 2012 (ponad 8 lat temu)
+15 0


"Wiem jednak, że na tym świecie żyję, gdzie pochwałę często zyskuje czynienie zła, kiedy czynienie dobra bywa uznawane za niebezpieczne szaleństwo."
Dodał: ainterior Dodano: 03 IX 2010 (ponad 10 lat temu)
+15 0


"Ciężkie to czasy, w których człek jest zdrajcą,
Nie wiedząc o tym."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+14 0


"Idźmy i szydźmy z świata jasnym czołem :
Fałsz serca i fałsz lic muszą iść społem."
Dodał: madziach05 Dodano: 24 III 2011 (ponad 9 lat temu)
+14 0


"Chceli los, abym był królem,
Niech mię bez przyczynienia się mojego
Ukoronuje."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+12 0


"Niech będzie, co będzie;
Czas wszystko równo w swym unosi pędzie."
Dodał: madziach05 Dodano: 24 III 2011 (ponad 9 lat temu)
+12 0


"Często, przyjacielu,
Narzędzia piekła prawdę nam podają,
Aby nas w zgubne potem sieci wplątać"
Dodał: ticket Dodano: 19 II 2009 (ponad 11 lat temu)
+11 0


"Chcąc świat oszukać, stosuj się do świata,
Ubierz w uprzejmość oko, dłoń i usta,
Wyglądaj jako kwiat niewinny, ale
Niechaj pod kwiatem tym wąż się ukrywa."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+10 0


"Być tym, czym jestem, jest to niczym nie być,
Jeślibym nie mógł być tym bez obawy."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+10 0


"Śmiem czynić wszystko, co uczyni człowiek.
Kto może więcej nie jest nim."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+8 0


"Niczym król, jeśli król nie jest bezpieczny"
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+8 0


"Uderzcie w dzwony! Dmij, wichrze! wrzej, toni!
Mamli umierać, umrę z mieczem w dłoni."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+7 0


"Sprawiedliwość
Zwraca podaną przez nas czarę jadu
Do własnych naszych ust."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+7 0


"Gdzie nadmiar złego, tam złe musi ustać
Albo powrócić do dawnego stanu."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+7 0


"Pociechę myśl daje
Że po najdłuższej nocy dzień powstaje"
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+6 0


"Co ma przyjść, przyjdzie, co ma minąć, minie
W dni najburzliwsze czas jednako płynie."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+6 0


"Miejmy otuchę ! Ta tylko noc nęka,
Po której nigdy nie ma wzejść jutrzenka."
Dodał: madziach05 Dodano: 27 III 2011 (ponad 9 lat temu)
+6 0


"(...) a wy wiecie,
Jak zbytnia ufność w bezpieczeństwo
Pogrąża w przepaść człowieczeństwo."
Dodał: madziach05 Dodano: 27 III 2011 (ponad 9 lat temu)
+6 0


"Życie jest jedynie
przelotnym cieniem;
żałosnym aktorem, co
przez godzinę puszy
się i miota na scenie,
po czym znika; opowieścią
idioty, pełną wrzasku
i wściekłości, a nie
znaczącą nic"
Dodał: ViconiaDeVir Dodano: 27 VII 2009 (ponad 11 lat temu)
+6 0


"Żyję na świecie, na którym zło często
Bywa chwalebnym, a dobro jest miane
Za zgubne głupstwo. Biada mi! Czyż zdołam
Znaleźć obronę w tych jedynie słowach:
Jestem niewinną?"
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+5 0


"Wszak aniołowie jaśnieć nie przestają,
Choć najjaśniejszy z nich upadł."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+5 0


"Makbet! bądź mężny, nieugięty, srogi,
Gardź siłą ludzką i skrytymi wrogi,
Z tych bowiem, których rodziła kobieta,
Nikt potężnego nie zmoże Makbeta."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+5 0


"Nic w ciągu życia
Nie odznaczyło go tak szlachetnością
Jak rozstawanie się z życiem."
Dodał: Blumka Dodano: 03 II 2011 (ponad 9 lat temu)
+5 0


"Szpetność upięknia, piękność szpeci"
Dodał: ticket Dodano: 19 II 2009 (ponad 11 lat temu)
+5 0


"Miej jasne spojrzenie.
kto lica zmienia, budzi podejrzenie."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+3 0


"Zamiary są wiatrem,
Kiedy nie idą z wykonaniem w parze."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+3 0


"Żyję, póki grożę:
Słowem zbyt zimnym czyn gorący mrożę."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Życie jest cieniem ruchomym jedynie,
Nędznym aktorem, który przez godzinę
Pyszni i miota się po scenie, aby umilknąć później na zawsze.
Jest bajką opowiedzianą przez głupca, pełnego
Furii i wrzasków, które nic nie znaczą."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Tu gdzie jesteśmy, sztylety
W ludzkim uśmiechu są skryte: im bliższy
Krewny, tym krwawszy."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"nie brak ci nawet ambicji,
Lecz nie ma zła w niej, które iść z nią winno.
Pragniesz prawdziwie, lecz pragniesz uczciwie."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Nie sposób wyczytać z twarzy człowieka ścieżek jego umysłu..."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Nieba patrzyły na to i ścierpiały
Taką okropność?"
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Nie byłbym zdolny zdradzić nawet diabła
Przed diabłem."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"I to jest tylko we mnie, czego nie ma."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
+1 0


"Gwiazdy, zgaście swe ognie promienne!
Skryjcie pragnienie mroczne i bezdenne.
Niech oko na dłoń nie zerka, lecz widzi,
Co dłoń uczyni, choć się czynu wstydzi."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Do jakich trzech rzeczy składania trunek?
Matko Boża, panie, do zamiany barwy nosa, do snu i do szczania."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Jestem gotów
I wszystkie moce zbiorę, wykonać
Ów czyn okropny. Idźmy oczy zwodzić.
Niech fałsz lic: uśmiech piękny i godziwy,
W fałszywym sercu skryje czyn straszliwy."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Gdyby ten jeden cios mógł sprawić wszystko
I być wszystkim kresem – tu, tu właśnie,
Na tej krawędzi i mieliźnie czasu,
Wzgardzić by można nawet przyszłym życiem. –
Lecz w sprawach takich tu nas czeka wyrok;
tak więc, gdy krwawych nauk udzielamy,
Wracają one do nauczyciela,
By go zniweczyć."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Fałszywy uśmiech osłoni fałsz serca."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Zgaśnij wątłe światło!
Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
Nędznym aktorem, który swoją rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada – powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Tak ponurego dnia i tak pięknego,
Jak żyję, nigdy jeszcze nie widziałem."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Krwawa nauka, którą dajem, spada
Na własną naszą głowę."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Czemu tak samotny,
W ponurych tylko marzeń towarzystwie?
Żywiący ciągle owe myśli, które
Powinny były umrzeć razem z tymi
Co je wzbudzają. Na co nie ma środka,
Nad tym się nie ma i co zastanawiać;
Co się raz stało, już się nie odstanie."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Ciągle to jutro, jutro i znów jutro
Wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia,
Aż do ostatniej głoski czasokresu;
A wszystkie wczora to były pochodnie,
Które głupocie naszej przyświecały
W drodze do śmierci."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"– A co to jest zdrajca?
– Ten, co przysięga i kłamie."
Dodał: Serfer Dodano: 29 V 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Czyny przeciwne naturze
Rodzą przeciwny naturze niepokój;
Skrycie dręczone sumienie powierza
Nieraz poduszce tajemnice duszy."
Dodał: madziach05 Dodano: 27 III 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Zdało mi się, że słyszałem
Głos wołający : Nie zaśniesz już więcej !
Makbet zabija sen, niewinny sen,
Który zwikłane węzły trosk rozplata,
Grzebie codzienne nędze; sen, tę kąpiel
Znużonej pracy, cierpiących serc balsam,
Odżywiciela natury, głównego
Posiłkodawcę na uczcie żywota."
Dodał: madziach05 Dodano: 27 III 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec
Podżega we mnie tę pokusę, to jest
Ambicja, która przeskakując siebie,
Spada po drugiej stronie."
Dodał: madziach05 Dodano: 24 III 2011 (ponad 9 lat temu)
0 0


"Sen wasz odrzućcie, śmierci wizerunek..."
Dodał: ainterior Dodano: 03 IX 2010 (ponad 10 lat temu)
0 0


Informacje

Cytaty są wyświetlane od tych, które mają najwięcej plusów.

Aby dodać cytat do ulubionych wstarczy kliknąć na znajdujące się obok niego serduszko.