Bolesław Prus

Oryginalne nazwisko autora, brzmi:
Aleksander Głowacki
Za chwilę zostaniesz przekierowany do niego.